Online Blackjack Surrender-strategi

Online Blackjack Surrender-strategi

Många mjukvaruleverantörer inkluderar i vissa av deras blackjackvarianter ett alternativ som kallas kapitulation. Nybörjarspelare tenderar att ignorera det här alternativet eller så använder de det felaktigt. Faktum är att den optimala överlåtelsestrategin minskar husets fördel med 0,08%. Även om detta verkar vara obetydligt vid första anblicken gör det skillnad på lång sikt.

Överlämningsalternativet fungerar i huvudsak enligt följande. Efter att ha sett hans delade kort och återförsäljarens uppåt-kort kan spelaren ge upp sin hand. Han får sedan tillbaka hälften av det satsade beloppet. Det finns två typer av kapitulationer, sen kapitulation och tidig kapitulation. Sen överlämning finns i amerikanska blackjackvarianter. Här innan alternativet görs tillgängligt för spelaren, om återförsäljarens kort uppåt är ett tio eller ett ess kontrollerar han för blackjack. Om han har en blackjack förlorar spelaren utan att ges en chans att utöva överlämningsalternativet. Men om dealern inte har en blackjack kan spelaren ge upp sin hand. Tidig överlämning finns i europeiska blackjackvarianter. Eftersom hålkortet inte delas ut kontrollerar givaren inte om blackjack och spelaren kan ge upp omedelbart. En annan aspekt som man måste komma ihåg är att den optimala överlåtelsestrategin för blackjack har utformats genom datasimulering. Till viss del kan det förstås men i slutändan måste det memoreras.

Huvudvillkoret, enligt den optimala blackjackstrategin, för att spelaren ska kapitulera är att återförsäljarens kort uppåt är ett kort på nio, ett tio eller ett ess. Detta är helt klart eftersom dessa kort med stor sannolikhet ger dealern en stark hand. Men spelaren kan också ha en chans för en stark hand, och därför är det inte tillrådligt att alltid ge upp och förlora halva satsningen utan en kamp under dessa förhållanden. Om spelaren faktiskt ska ge upp eller inte beror på det handvärde som spelaren har och dealerns regel för att slå eller stå.

Den optimala överlåtelsestrategin för blackjack-varianter med flera kort online beskrivs nedan. Strategin för varianter av enkeldäck är något annorlunda. Emellertid erbjuds sällsynta blackjack-spel sällan. När givaren måste stå på mjuk 17 och givaren har ett tiovärde-kort uppåt, bör spelaren endast ge upp om han har ett handvärde på 15 eller 16. I det här fallet om givaren har ett nio-värde-kort uppåt eller ett ess ska spelaren endast ge upp om han har ett handvärde på 16.

admin