En guide till Casino Pit Management

En guide till Casino Pit Management

Casino pits är typiskt de områden i ett kasino där bordsspel spelas. Det kan finnas en enda typ av spel som spelas i en grop eller många olika typer som Craps, Roulette och Blackjack, beroende på kasinotypens storlek. Varje bord har en återförsäljare, och varje återförsäljare är övervakad av en Floorman.

Även om många kvinnor också utför denna roll idag, återstår den traditionella titeln Floorman. Varje Floorman ansvarar för cirka 3 återförsäljare, och alla återförsäljare rapporterar till en enskild individ. Den personen är den viktigaste Pit Manager, även kallad Pit Boss.

Pit Manager Funktioner
Pit Manager tar hand om de anställda som arbetar i Pit. Inom det hierarkiska systemet för Pit Manager, Floorman och Dealer, kan Floorman korrigera mindre Dealer misstag men om det finns några allvarliga problem måste Pit Boss gå in. Till exempel, om ett däck av kort visar sig innehålla dubbletter, gör Pit Boss måste ringas. Förutom Dealers och Floormen kommer chefen också att hantera medarbetare som tar in mer chips och utför andra underhållsuppgifter.

För att övervaka spelningen ordentligt måste Pit Manager ha en bra förståelse för spelen själva. Därför har dessa individer vanligtvis en lång historia att arbeta eller spela på kasinon, och kan hålla sig lugna i stressiga situationer. De måste också vara bekanta med reglerna och reglerna för det specifika kasino som de arbetar för, för att säkerställa att dessa följs korrekt.

En Pit Boss är också ansvarig för beteendet och utseendet hos Pit personal. Alla arbetare måste klä sig på lämpligt sätt och måste visa varje spelare rätt respekt. Återförsäljare är noga med att kontrollera att de inte gör fel eller fusk på något sätt. Pitbossen planerar också rasterna för alla anställda.

Förutom att se till att inga anställda lurar, tittar en Pit Manager också på spelarens missförhållanden av något slag. De som verkar särskilt skickliga kommer till exempel att utpekas och övervakas noggrant. De fyller också ut kreditkort, godkänner utbetalningar, öppnar och stänger spelbord och mycket mer. Pit Boss håller kasinot igång så som det borde.

Hantering av Casino-problem
Om du har någon form av problem på online casino nz golvet, från att vara oenig med en annan spelare att kämpa med din Återförsäljare eller svårigheter att utbetala, är den som är ultimat ansvarig Pit Boss. Om du känner att problemet är tillräckligt liten för att lösas av Floorman, be att prata med dem. Floorman kan då bestämma om han eller hon ska involvera chefen.

Du kanske vill diskutera med Pit Boss med Floorman först, men du kanske också vill gå direkt till toppen. Om beteendet i gropen har varit mycket dåligt eller om du har behandlats särskilt dåligt, ta dina klagomål till chefen. Så länge du är assertiv snarare än aggressiv, kommer dina poäng att höras och erkännas så att spelen kan fortsätta smidigt. Det är trots allt högsta prioritet.

admin