Blackjack vidskepelse

Blackjack vidskepelse

Kanske trodde du att i Blackjack vidskepelse inte var så vanliga eller att det inte påverkade spelarna med den här profilen. Men verkligheten indikerar något helt annat. För tydligen i detta kortspel har spelare också vissa övertygelser.

Låt oss lära känna några av de mest populära, så att vi inte missar vad experterna anser och tar det i praktiken när du befinner oss i en spelsituation.

1- Be aldrig om det brev du vill ha

När det gäller blackjackspelare sägs det att när du behöver ett specifikt kort bör du inte be om det. För tydligen när du talar brevet du vill ta emot är det motsatta sant. Det finns en risk som finns. Det kan hända att kortet du vill ha kommer ut, men det kan hända att det inte gör det. Och som de vanliga spelarna har verifierat verkar det som att varje gång ett visst kort begärs kommer allt att konspirera så att du inte får det du vill ha så mycket. Därför är det bäst att helt enkelt be om ett brev och vänta på överraskningen och hoppas att det är precis vad du behöver.

2- Nybörjare lika olycka

Erfarna spelare med många års spel på sitt konto bekräftar att nykomlingar till bordet kan få otur. Det finns inte mycket förklaring till varför detta uttalande, men det tros vara av två skäl. Den ena är att nya spelare ibland agerar konstiga och inte vet särskilt väl vad deras beteende är i en spelrunda. Och det andra skälet är ganska vidskepligt, som om lyckan inte gillade nya människor. Så för de gamla och vidskepliga spelarna är det bästa att undvika tabellerna med flera nybörjare.

3 – Ny croupier är lika olycka

Precis som för många, närvaron av nybörjare spelar stör och orsakar otur, verkar det som om det faktum att det finns en ny återförsäljare på bordet också kan få negativa konsekvenser.

Det antas att tidvattnet som omger en croupier bryts när han lämnar. Trots det är det också bra att veta att man enligt dessa övertygelser aldrig borde förbanna återförsäljare, vare sig de är gamla eller nya.

4 – Lucky charm, större vinster

Tanken på att lyckliga charm har någon inverkan på den verkliga världen är en långvarig tro. Och Blackjack undgår inte henne. För en verkligt vidskeplig spelare kan närvaron eller frånvaron av en amulett vara den definitiva förklaringen på hans runda resultat. Mångfalden av charm är lika stort som antalet spelare. Du kanske hittar människor med relativt vanliga charm och andra med riktigt konstiga föremål. Oavsett om det är kaninfot, speciella strumpfärger eller något ärftligt föremål, är verkligheten att många människor inte kommer till bordet om de inte har sin amulett.

admin